6 بهمن 1387
توسط: سیاوش

هایپریک ۱۵

تا به حال شده به خودت اس ام اس بدی ؟ حسش رو درک کردی ؟ نوشتن یک اس ام اس برای خودت .. تصویر کردن خودت و انتظارات و علایق و ذوق زده کردن خودت ! دقت و مراعات یا بی قیدی و بی ملاحظه گی یا ... مواجه شدن این مدلی با خودم در طی یک اتفاق و لحظه برام خیلی جالب بود! 

 

۱۰ دی ماه ۸۷