6 بهمن 1387
توسط: سیاوش

هایپریک ۲۷

هایپریک شیدرخی 

 

تو یادت نمیاد ولی ارسباران بودم که زنگ زدی .. ارتفاع خیلی بالا بود .. تا آخر صحبتمون جدای لحن نگرانت احساس کردم صدات چقدر عوض شده و همش داشتم دنبال نشانه های آشنا می گشتم و در پاندول شک و نگرانی و نشانه های آشنای شیدرخی نوسان می کردم .. یه جوری تجربه ی بزرگراه گمشده بود ! چه ترسی بود ! تنها صداست که می ماند!  

 

هشدار تخصصی (6) : 

یکیش هپیه (Happy) .. یکیش ویژواله .. یکی صوتیه .. یکی دیپه (Deep) .. بشناسشون .. هر کدوم کره خاصشون رو می خوان .. هر کدوم یه فاز آهنگ و یک فضای بیرونی خاصی می خوان .. مراقب باش تداخل نکنی !  

 

۲۸ دیماه ۸۷