28 اسفند 1387
توسط: سیاوش

هایپر عکس ۳۵

 

 

شهسوار - بهمن ماه ۸۷ 

اینم یه سری دیگه از عکس هاش ... 

 

 

 

چه هایپریکی در اون تنهایی روی این تخته سنگ داشتم ! نمی دونم چرا توی این درگیری ها وقت نوشتنش نمی رسه ! حیفه .. دیر شه می سوزه !