8 فروردین 1388
توسط: سیاوش

هایپرر ۰۶

Song : Cymbal Rush

Album : The Eraser

 Artist : Thome Yorke

 

بی نظیره این مرد .. آهنگ هاش همیشه متفاوتند . همون اصل کاری گروه ریدیو هد .. تصویری هاش آخر توهمند و خوراک فضای هایپری ... باز هم نشد یه هایپریک بنویسم علیرغم اینکه زیاد شدند هربار اتفاق و بهونه ای پیش میاد !! به خصوص که تجربه ها و نکته ها و هشدارهای جدیدی هم دارم !