18 فروردین 1388
توسط: سیاوش

هایپرر ۱۰

Song : Loose Heart

Album : Out Of Myself

 Artist : River Side

Year : 2003 

Genre : Progressive Metal 

 

این آهنگ امشب دیوونه م کرد .. چکار که نمی کنه این ریور ساید .. اینقدر آهنگ های خوب دیگه داره که میگم بعداً .. فقط چه تصاویری با این آهنگ داشتم .. به جرأت می تونم بگم این آهنگ « آدمو خالی می کنه میزاره ... » ... نه درست بخون .. مکث کن .. آدمو خالی می ککککنه میزاره ... دقیقاً با همین کیفیت .. همین کارو می کنه .. و ادامه ش بده .. میزاره ... و بعد روی سه نقطه بلغز و رها شو .. به این میگن سرایت هایپری به متن .. سرایت بی قیدی رها و آزاد در بودن ! به متن ... میشه متن هایپری ... ببین چطور یه کلمه ی خالی ِ خالی معنا رو دگرگون می کنه در امپراطوری کلمات بر فضای ذهنی دیالوگ ؟؟! من هایپرم ؟؟ این اولین متن در زمان هایپریه ! تسری هایپری به زمان خلق و تولد .. به زودی باید متنی بنویسم در مورد نگاه و تفکر و روش و تحلیل من بر این تجربه و دوران .. نقد و نگاهی به عاریه از تحلیل امین قضایی بزرگ و استفاده از سنجش جایگاه رویکرد ها در بستر سه لایه ی هستی شناسی و معرفت شناسی و جامعه شناسی ... فلش بک ما و برداشتن ساختار و باور و تفکر جامعه شناختی حاکم بر اذهان جامعه که تعاریف بودن(جاودانه گی در الگوی امین) و زیبایی و سعادت و حقیقت رو در جامعه می سازه و چهار دیواری و یا در تعبیری دیگر راه و مسیر و نحوه ی زندگی تون رو می سازه !! حرف زیاد دارم و دستم پره ! بر می گردم !