14 اردیبهشت 1388
توسط: سیاوش

هایپر عکس ۴۲

 

 

تهران - اردیبهشت ۸۸  

خدایی قشنگه نه ؟ چه موجوداتی میشه توش دیدا ! نه ؟ ربطیم به هایپری نداره دیگه ! فقط چشم هایپری شکارش می کنه !! 

 

 

 

طرفهای فرحزادی و خونه آرمان ایناست ! یک دشت پر نشانه و خاطره ...  

یه سفر پیش رویه ! یه سفر خوب ! یه سفر خوب ! ( به یاد جغد توی چوبین ! )