21 بهمن 1391
توسط: سیاوش

Music 60 - A Backward Glance On A Travel Road


گروهی که خیلی اتفاقی تو یه عصر خوب رو وید توی خونه زیر باریکه ی نور زرد غروبی که همیشه دوس دارم اون موقع خونه باشم کشف و پیداش کردم و خیلی خوشم اومد . با گذر زمان حسم کمرنگ تر شد ولی در هر صورت به عنوان یه کار و یه گروه خوب می شناسمش . یه سری اطلاعات هم به سختی از اینترنت در مورد این آلبوم شون پیدا کردم به این مضمون :1.  06:27

2.
 05:04
3.
4.
5.
6.
7.
 03:55
8.

about


released 11 May 2011 
+ Produced and arranged by: 
Emmanuel JESSUA & Thibault LAMY 

- Guitars, sitar, charango, piano, vocals: Emmanuel JESSUA 
- Drums, percussions: Thibault LAMY 
- Bass Guitar: Cédric PAGES aka Gredin 

+ Additional vocals: 
- Ilène GRANGE on "In Absentia part II" 
- Sandrine GILLIOCQ on "Falling" 

+ Recorded, engineered and mixed by Thibault LAMY assisted by Emmanuel JESSUA & Benoît POUZOL aka Zool 

+ Artwork & Design: Thibault LAMY 
+ Photography: Emmanuel JESSUA