27 اسفند 1387
توسط: سیاوش

هایپرر ۰۳

یکی از آهنگ هایی که بارها روش مفهوم پردازی کردم ... کار زیبایی که پیشنهاد می کنم کل آلبومش رو گوش کنید .. خاطرات زیبایی با این آهنگ دارم ... 

 

Song : The Longest Night

Album : Enlightened False Consciousness

 Artist : French Teen Idol