8 اردیبهشت 1388
توسط: سیاوش

هایپرر ۱۶

Song : Epidemic

Album : Blackfield II

  Artist : Blackfield 

Composer : Aviv Geffen; Steven Wilson

Year : 2007

 Genre : Melodic Rock 

 

اینقدر کار خوب داره این لعنتی که می خوام یه دفعه همشو معرفی کنم ... این دفعه 2 تا میزارم تا بعد ! می پرستم این مرد و دنیای دیداری-شنیداریش رو ! ایمان دارم که زیبایی روح و روان و رفتار و دنیاتون کاملاً متأثر از خوراک های فرهنگی - هنری روزانه ایه که به انتخاب یا اجبار دارید مصرف می کنید! دقت کنید لطفاً ! واسه همینه که من میگم آدمها رو از روی موسیقی هایی که گوش میدن و سلیقه ی هنری شون می تونم پیش بینی کنم و بشناسم! با موسیقی به دل زندگی روزمره و تجربه های هر روزه تون برید ! به خیابون برید و به آدمها و چهره ها و روابط نگاه کنید و تفسیر و خوانش جدید موزیکال استیون ویلسونی رو ببینید و تجربه کنید ! قطعاً با هر موزیکی نمی تونید حرف و لذتم رو درک کنید . تجربه ی فاصله گرفتن از ابژه ی مورد شناخت و نگاه تفسیری - روایتی به نظرم به عوامل و توانمندیهایی ربط داره که از هر کسی نمی تونم انتظار داشته باشم . ولی فکر کنم اگه کسی توان لذت بردن از این موسیقی ها رو داشته باشه می تونه به حداقل ها رسیده باشه ! قابل ذکره که انتقادهای قوی و تازه ای به تجربه ی این دورانم داشتم ! دوران دوری و فاصله رو می خوام تجربه کنم ! نیازه بعد از یک ترمز و مکث عمیق درونی! 

بلک فیلد رو تموم کنم میرم سراغ کارهای اصلی استیون در Porcupine Tree !