19 اردیبهشت 1388
توسط: سیاوش

هایپرر ۲۰

Song : Then I Close My Eyes

Album : Live In Gdansk

  Artist : David Gilmour

Year : 2008

 Genre : Progressive Rock   

 

چقدر سفر یه روزه ی بهشهر خوب بود .. انگار آزاد شدم ! خواب های عجیبی این مدت دیدم که اگه یادم بمونه توی نبش می نویسم ... شاید کم متأثر از کتاب آخری که دارم می خونم نباشه .. یه کاریه از مالینفسکی .. ایده های شیطانی به نظرم رسیده ! از شوخی گذشته در مورد خانواده و آموزش و مدرسه و ... حرفهایی دارم که نمی دونم کی وقت میشه بنویسم ! کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی از مالینفسکی !