17 خرداد 1388
توسط: سیاوش

هایپرر ۲۷

Song : The Prophet

Album : Back To The Blues

   Artist : Gary Moore

Released : March 12, 2001

  GenreBlues-Rock, Hard Rock  

 

خب گری مور دیگه ! با این آهنگ خاطرات و فضاهای به یاد موندنی ای رو به یاد میارم .. دقیقاً یک دوره که شاید برای همیشه با آرمان ازش گذار کردیم ! همه دیگه گری مور رو می شناسند و کاراشو باید اکثراً شنیده باشند .. این کارش فکر می کنم کمتر شنیده شده .. لینک تصویری بهتری ازش پیدا نکردم ...