29 خرداد 1388
توسط: سیاوش

هایپرر ۳۱

Song : Arriving Somewhere But Not Here

Album : Deadwing

   Artist : Porcupine Tree

Year : 2005

Singer:Steven Wilson

  Genre : Progressive Rock   

 

این آهنگو قبلاً معرفی کرده بودم ... دیوانه ی این آهنگم ... متن جالبی هم داره و تصویریش هم واقعاً دیدنیه ! از کارهای فوق العاده ی ویلسون .. یه کار حرفه ای برای راک بازها ... فکر کنم قبلاً اشاره کردم که یه قسمتی از وسط این آهنگ رو اوایل می خواستیم حذف کنیم چون به تعبیر ساده ای می گفتیم دیگه خیلی شلوغ میشه و جالب اینکه با تمرین گوش کردن و این چند ساله مداوم راک شنیدن الان از لذت بخش ترین قسمتهای کارهاشه برامون و البته انتظار ندارم هرگز که گوشی که با راک آشنا نیست لذت ببره ... در هر صورت نام این آهنگ خیلی از حس های این روزها رو با این اتفاقات از یک بعد و از یک منظر تخلیه می کرد . فعلاً که همه جا فیلتره به همین حد قناعت می کنیم ! تا بعد ! در ضمن ! خییییییییلی می خوامت شیدرخ !