20 شهریور 1388
توسط: سیاوش

هایپرر ۴۲

Song : Deadwing

Album : Deadwing

   Artist : Porcupine Tree

Year : 2005

    Genre : Progressive Rock  

Composer :  Steven Wilson

 

وقتشه بعد از این همه لذت و خاطره از کارهای استیون ویلسون چند تاییش رو معرفی کنم .. مثل همیشه زحمت دانلودش با شما ... به دوستانی که کارهای پراگرسیو راک و مخصوصاْ موزیک سایکودلیک گوش میدن (که البته در اون صورت حتماْ استیون رو می شناسند ! ) پیشنهاد می کنم !  

روزهای بی اینترنتی .. 90 روز اضافه خدمتی که برای اولین بار انگار از برج من به بعد بخشیده نشد !! رکود اقتصادی و مشغله های انسان دوستانه ! و با این همه سیر بی توقف تجربه و لذتی که چیزی جلودارش نیست .. از لذتی که از این زندگی اخلاق ناباور تجربه گرای در لحظه ی هنجار شکن خودآگاه پویا می برم کاملاً راضی و سرخوشم ...